Ngày 29/9/2019 liên đội trường TH Trần quốc Tuấn long trọng tổ chức đại hội liên đội năm học 2019 - 2020