GIỚI THIỆU TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TUẤN

    Trường TH Trần Quốc Tuấn thành lập từ năm học 1988-1989 tách từ trường cấp 1, 2 Xà Bang lấy tên trường Cấp 1 Xà Bang do thầy Trương Đức Minh làm hiệu trưởng;

    Năm học 1990-1991 thầy Trần An làm hiệu trưởng;

   Năm học 1995-1996 trường Cấp 1 được tách thành 2 trường theo quyết định số 07/QĐ-TC ngày 26/8/1995 của Giám đốc sở GD –ĐT v/v tách trường TH Xà Bang thành 2 trường tiểu học Trần Quốc Tuấn và trường TH Trần Nguyên Hãn, TH Trần Quốc Tuấn do thầy Trần An làm hiệu trưởng, trường TH Trần Quốc Tuấn khoảng 898 học sinh.

   Năm học 2003-2004 Cô Lê Thị Thanh Hậu chuyển đến trường TH Trần Quốc Tuấn thay cho thầy Lê Trọng Đại.

   Năm học 2007-2008 theo quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 củ UBND huyện Châu Đức V/v hợp nhất 2 trường TH Trần Quốc Tuấn và TH Trần Nguyên Hãn lấy tên trường là trường TH Trần Quốc Tuấn, cô Lê Thị Thanh Hậu làm hiệu trưởng

    Hiện nay trường tọa lạc tại tổ 14, ấp xà Bang 2 xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

    Năm học 2004-2005 trường TH học được xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn mức độ 1,

     Đến năm học 2006-2007 trường tiếp quản cơ sở mới,

    Năm học 2007-2008 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số 1765/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ngày 26/5/2008.

   Tổ chức lễ khai giảng, Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, Lễ tổng kết năm học nghiêm túc và ý nghĩa, đánh giá khen thưởng kịp thời cho giáo viên và học sinh.

    Năm học 2013-2014 Cô Nguyễn Thị Nữ chuyển đến trường TH Trần Quốc Tuấn thay cho cô Lê Thị Thanh Hậu

    Năm học 2014-2015 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 lần hai  theo quyết định số 694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức ngày 06/4/2015.

--------------------///--------------------